Verwijzers


Na ontslag uit het ziekenhuis gaan veel patiënten voor verdere zorg naar verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), ook wel transfer genoemd. Zorgprofessionals die graag hun kwetsbare patiënt willen doorverwijzen, kunnen bij Essentia terecht voor multidisciplinaire (na)zorg. Deze zorg vindt plaats bij uw patiënt thuis en omvat ook de zorg in complexe situaties of bij spoed. Hiervoor worden er verschillende specialisten ingezet.Middels de onderstaande digitale samenwerkingsplatformen worden zorgverleners die betrokken zijn bij de transfer in staat gesteld om op een veilige manier informatie met elkaar te delen.